تهران ، میدان قزوین، خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، جنب ایران خودرو ، پلاک 83 تهران ، میدان قزوین، خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، جنب ایران خودرو ، پلاک 83
021-55428470 | 021-55416261 021-55428470 | 021-55416261

پرچ

پرچ کردن در لغت به معنای "پهن کردن سر میخ کوبیده شده" است، طوری که نتوان آن را از جایش بیرون کشید. در واقع میخ پرچ یک اتصال دهنده مکانیکی است که از یک شافت استوانه ای صاف و دارای سر تشکیل شده و برای اتصال دائمی دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده می شود. دستگاه پرچ کن توسط میخ پرچ عملیات پرچکاری را انجام می دهد. پرچ کاری به عملیاتی گفته می شود که دو یا چند قطعه به وسیله قطعه واسطه به نام پرچ به یکدیگر متصل می گردند. از عملیات پرچ کاری برخلاف پیچ و مهره به عنوان یک اتصال دائمی نیز میتوان یاد کرد و باید زمانی از پرچ کاری استفاده کرد که دیگر نیازی به جداسازی قطعات نداریم.

میخ پرچ

هنگام انتخاب میخ پرچ باید به نیروی کششی و برشی وارد بر قطعه کار توجه کرد و متناسب با آن میخ هایی با قطر، جنس، سایز مناسب انتخاب کرد. توصیه می شود که جنس میخ پرچ متناسب با قطعه کار باشد مثلا برای اتصال ورق های آلومینیومی بهتر است جنس میخ پرچ آلومینیومی باشد. طول میخ پرچ را از روی ضخامت قطعه کار و قطر میخ پرچ تعیین می کنند. به طور کلی باید مجموع ضخامت قطعه کار و قطر میخ پرچ برابر با طول پرچ باشد.